Onze groepen

Onze groepen:

groep 1 - 2:

maandag:       juf Lilian/juf Lucie en juf Willemijn

dinsdag:          juf Lilian/juf Lucie en juf Willemijn

woensdag:     juf Lilian/juf Lucie en juf Willemijn

donderdag:    juf Lilian/juf Lucie en juf Willemijn 

 

groep 3 - 4:

maandag:        juf Connie

dinsdag:           juf Jolien en juf Connie (middag)

woensdag:       juf Jolien

donderdag:     juf Connie en juf Jolien

vrijdag:             juf Connie en  juf Jolien

 

groep 5 - 6:

maandag:        meester Hans

dinsdag:           meester Hans

woensdag:       meester Hans

donderdag:      meester Hans en meester Rinus

vrijdag:             meester Rinus

 

groep 7 - 8:

maandag:        juf Abigaël

dinsdag:          juf Connie (ochtend) en juf Abigaël (middag)

woensdag:      juf Carlien

donderdag:     juf Carlien

vrijdag:             juf Carlien 

 

Plusklas:

dinsdagochtend:            juf Abigaël