Onze groepen

Onze groepen:

groep 1 - 2 :

In groep 1/2 zitten op dit moment 21 kinderen en per 1-1-2023 26 kinderen. We krijgen regelmatig nieuwe kinderen in de klas.
Juf Ramona is er op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag.
Juf Marie-José is er op maandag en donderdag.

Het hele jaar werken we met verschillende thema’s. Tijdens het werken oefenen we verschillende technieken zoals knippen, scheuren, prikken, stempelen, kleuren en plakken. Tijdens het spelen kiezen we van het digikeuzebord, in welke hoek of uit welke kast we willen gaan spelen. Tijdens de kring krijgen we een reken- of taalactiviteit. Iedere dag wordt er voorgelezen. Twee keer per dag spelen we buiten. Een keer per week gymmen wij in het dorpshuis heer Arendhuis. Wij werken binnen de methode KiVa aan een fijne klas en een fijne school. 

 

groep 3/4:

In de stamgroep 3/4 zitten 22 kinderen, we zijn een gezellige groep. 

Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag is juf Lilian er en op woensdag juf Caroline. 

We werken in jaargroepen en stamgroepen. Groep 3 blijft 's ochtends voornamelijk bij juf Lilian/juf Caroline in de klas en doet daar Veilig leren lezen, rekenen en schrijven. 
Groep 4 werkt samen met de jaargroep 4 's ochtends in een eigen klas, daar hebben zij voornamelijk les van juf Marloes en op woensdag van juf Willemijn. Groep 4 werkt aan taal, spelling, rekenen, blink lezen en nog veel meer. 
's Middags komt groep 3/4 weer samen en dan doen we onder andere Kiva, verkeer, Blink wereld en gym. 
Omdat we thematisch werken met Blink wereld, wordt er tijdens de creatieve vakken regelmatig aan het thema van Blink wereld gewerkt. 
We maken er weer een fijn schooljaar van! 

 

 

groep 4/5:

In de stamgroep 4/5 zitten 23 kinderen, we zijn een gezellige groep. Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag geeft juf Marloes les, op woensdag is juf Willemijn er. 

We doen veel verschillende dingen en werken in jaargroepen en stamgroepen. Groep 4 blijft 's ochtends veel bij juf Marloes in de klas en doet daar taal, spelling, rekenen, blink lezen en nog veel meer. Ook komt juf Willemijn lesgeven. 
Groep 5 werkt samen met de jaargroep 5 's ochtends in een eigen klas, daar hebben ze onder andere les van juf Ramona, juf Willemijn en ook van juf Marloes. 'S middags komt groep 4/5 weer samen en doen we onder andere Kiva, verkeer, schrijven en gym. 
Omdat we thematisch werken via Blink, kunnen we hier veel mee aan de slag, bijvoorbeeld bij crea. 
We maken er weer een fijn schooljaar van! 

groep 5 /6:

In de stamgroep 5/6 zitten dit jaar 26 kinderen. Hiervan zitten er 19 in groep 6 en 7 in groep 5. De kinderen hebben in de klas zelf regels verzonnen. Zij vinden het belangrijk dat iedereen het fijn heeft in de klas en ze proberen dan ook te zorgen dat iedereen erbij hoort. Ook hebben we als regel dat we zuinig zijn op elkaar en op elkaars spullen. We respecteren elkaar en geven ook aan als het even niet meer gaat. Het is een gezellige groep die tegelijkertijd ook heel hard kan werken. 

Op maandag t/m donderdag is meester Morris in de klas.

Op vrijdag is juf Caroline in de klas

 

groep 7 - 8:

In groep 7/8 zitten op dit moment 23 kinderen. 11 kinderen in groep 7 en 12 kinderen in groep 8. Het is een fijne groep samen.

De hele week is juf Marleen in de klas. 

In groep wordt er veel gewerkt aan de zelfstandigheid van de kinderen, om de kinderen alvast voor te bereiden op het voortgezet onderwijs. De kinderen zijn eigenaar van hun leerproces, dit door aan te geven waar ze staan met leren. Heb je nog hulp nodig, wil je nog oefenen of kun je het al uitleggen aan iemand anders. 

Er wordt veel thematisch gewerkt, we volgen hierbij de thema's van Blink. Aan het eind van elk thema is er, steeds op een andere manier, een presentatie van wat de kinderen geleerd hebben. 

 

Plusklas:

Leerlingen die meerbegaafd zijn en/of meer uitdaging nodig hebben krijgen naast de gewone lessen in de groep extra aanbod in de plusgroep.  

Het doel van het werken in de plusgroep is dat deze leerlingen, naast het contact met gelijkgestemden, ook leren om:

  • door te zetten
  • samen te werken / te luisteren naar elkaars argumenten / om te gaan met kritiek
  • te leren plannen
  • creativiteit te gebruiken in het uitvoeren van de opdrachten
  • te presenteren aan de plusgroep of een andere groep in de school

De plusklas wordt op dinsdag gegeven door juf Caroline

 

Onderwijsassistenten: zij ondersteunen individuele leerlingen en assisteren in de groepen en assisteren na schooltijd (werkdrukverlaging)

Juf Willemijn, maandag t/m donderdag en vrijdagochtend

Juf Femke, woensdag t/m vrijdag 

Juf Danielle, maandag t/m woensdag