Samen leren & ontwikkelen

OBS Schengehof is de basisschool in ’s-Heer Arendskerke en is sterk verbonden met het dorp. De school is laagdrempelig en toegankelijk voor iedereen; leerlingen, ouders, leerkrachten en andere bezoekers kunnen zich vanaf het allereerste moment thuis voelen. En dat is erg belangrijk, aangezien je anderen nodig hebt om tot leren te komen. Leren is niet iets wat of je in je eentje kunt doen, maar waarvoor je vooral aangewezen bent op anderen. Want leren is een sociaal proces. Vandaar dat wij heel veel belang hechten aan het samen leren, samen ontwikkelen, samen zo breed mogelijk leren en ontwikkelen, waarbij Schengehof dé plaats is waar leerlingen elkaar én anderen ontmoeten om tot leren en ontwikkeling te komen. En natuurlijk willen we daarvoor naast onze eigen teamleden ook anderen inzetten, die op zijn of haar gebied een eigen (bijzondere) expertise hebben.

Schengehof is een plek waar je heel graag wilt zijn, om anderen te ontmoeten en samen te leren en jezelf te ontwikkelen. Schengehof is één van de scholen van Stichting Albero. Albero heeft rookvrije scholen. Dit betekent dat roken in de schoolgebouwen en op het schoolplein niet is toegestaan. 

Talent ontwikkelen

We willen zoveel mogelijk aansluiten bij talenten en mogelijkheden van de kinderen. In het schooljaar 2023-2024 besteden we veel aandacht aan onze kernwaarden Creativiteit en Ontwikkeling: We werken weer samen met kunstenaars uit het dorp en we gaan aan de slag met een drama-docent. We werken gedurende het jaar aan 5 thema’s. Bij elk thema hoort een ateliermiddag waarin kunst, cultuur, natuur, muziek en techniek aan bod komen.

Betekenisvol leren

Op Schengehof zetten we in op betrokkenheid en welbevinden van de kinderen. Boeiend onderwijs en het leren van 21e eeuwse vaardigheden vinden we belangrijk. Hiervoor zetten we eigentijdse leermiddelen in om doelen te bereiken. We hebben respect voor de natuur, werken samen en zorgen voor elkaar. Buiten werken en bewegend leren staan wekelijks op het menu!

We werken met de thema’s van Blink Wereld. Dit is een methode waarin de vakken Aardrijkskunde, biologie, geschiedenis en burgerschap geïntegreerd worden aangeboden. Onderzoekend leren wordt hierbij vaak ingezet. Ons leesonderwijs, waarbij we sterk inzetten op leesplezier, sluit aan bij deze thema’s. In het schooljaar 2023-2024 onderzoeken we hoe we ook taal en spelling kunnen aanbieden binnen de thema’s.

Welbevinden

Goed in je vel zitten is een voorwaarde om te kunnen leren en ontwikkelen. Het is dus belangrijk dat iedereen zich veilig voelt en onderdeel is van de groep. Op Schengehof besteden we veel aandacht aan het omgaan met elkaar. We zijn een erkende KiVa-school. Sinds het schooljaar 2022-2023 worden er ook Rots & Water trainingen aangeboden.