Kwaliteit

Om de kwaliteit van onze school te garanderen hebben we een kwaliteitszorgsysteem opgezet. Hierbij nemen we jaarlijks een aantal zaken binnen de schoolorganisatie (zowel op het gebied van het onderwijs in de groepen als op managementniveau) kritisch onder de loep. De uitkomsten van deze evaluatiebijeenkomsten worden besproken in de MR-vergadering. De onderwijskundige en pedagogische ontwikkelingen zijn een vast onderdeel van de teamvergaderingen. Alle leerkrachten zetten zich in om de genoemde uitgangspunten in de school te realiseren.

 

Jaarlijks volgen de leerkrachten team- en/of individuele bij- en nascholingscursussen.  Jaarlijks stellen we een plan op met daarin de voornemens op gebied van school- en persoonlijke ontwikkeling. 

Naast het actueel houden van methodes voor de diverse vakgebieden schenken wij aandacht aan het zelfstandig werken van en door de leerlingen en coöperatief leren. Dit schooljaar gaan we als schoolteam van Schengehof verder aan de slag met Handelings Gericht Werken 2.0 (HGW 2.0). Hierbij gaat het er vooral om dat we de (extra)onderwijsbehoeften van alle leerlingen goed in beeld hebben en vervolgens een passend onderwijsaanbod kunnen bieden. Een belangrijk aspect vormt het analyseren van de resultaten van de leerlingen, naast de dagelijkse observaties in de groep. Vervolgens gaan we middels o.a. leerlinggesprekjes na of onze analyses juist zijn en/of we ons onderwijsaanbod bij moeten stellen. 

Andere speerpunten voor dit schooljaar zijn: het borgen van de groepsvorming middels 'Goed van Start' en het antipestprogramma Kiva; het verder invoeren van de methode Engels ‘Groove me’. Het bijzondere aan deze nieuwe methode Engels is dat we Engels nu ook kunnen vanaf groep 5.

Maar het belangrijkste speerpunt is de verdere invoering van het model Expliciete Directe Instructie (EDI). De kwaliteit van de instructie is de kern van goed onderwijs, vandaar dat dit een belangrijk speerpunt is. Voor een groot gedeelte trekken we hiervoor samen op met alle andere Nobego-scholen én de Alpha- en Prisma-scholen. Daarnaast zullen we als team zelf hier gericht aan werken.

Tijdens de thematische teamvergaderingen en studiemiddagen gaan we ons als team verder scholen in de hierboven genoemde speerpunten.