Missie en visie

Op Schengehof willen we alle kinderen vanuit een plezierige, veilige en uitdagende leeromgeving voldoende bagage aan kennis en vaardigheden meegeven om de wereld te ontdekken en tegemoet te treden. Daarbij gaan we uit van de mogelijkheden van kinderen en sluiten hier zo goed mogelijk bij aan. Dit willen wij op een natuurlijke wijze gestalte geven. We willen de leerling, de school en schoolomgeving daar waar mogelijk met elkaar samenbrengen. We streven er als team voortdurend naar hierin verder te ontwikkelen en doen dat in samenwerking met ouders. Als openbare school staan we open voor kinderen van elke achtergrond. 

Het onderwijs op Schengehof richt zich op de sociaal-emotionele, de intellectuele ontwikkeling, op creativiteit, het verwerven van kennis en sociale, culturele, cognitieve en lichamelijke vaardigheden. Samenwerking met ouders is hierbij van groot belang.

Om onze missie te kunnen realiseren vinden wij het belangrijk dat ons onderwijs:

 

  • gericht is op de continue ontwikkeling van de leerling als individu in relatie tot zijn omgeving;
  • de leerling stimuleert om zo zelfstandig mogelijk te functioneren;
  • gekenmerkt wordt door een veilig pedagogisch klimaat, dat het welzijn van de leerlingen bevordert; en leerlingen dit zo ook ervaren (tevredenheidspeiling 2017)
  • gebruik maakt van eigentijdse methodes en materialen;
  • gekenmerkt wordt door interactief werken, samenwerken en coöperatief leren.