Onderwijs

Leren = iets kennen, kunnen wat je daarvoor nog niet kon.

Je kunt verwoorden wat je gehoord, gezien, gelezen hebt en je bent in staat om uit te leggen op welke wijze je tot die kennis en vaardigheden bent gekomen. Dat is wat wij onder leren verstaan en geven onze lessen vanuit deze visie op leren. De leerlingen zitten zoveel mogelijk in tweetallen of groepjes (teams) van vier, zodat ze volop de kansen krijgen om de leerstof te verwoorden.

Klas- en Teambouwers.

Om de betrokkenheid van de kinderen te vergroten zetten we zogenaamde klas- en teambouwers in. Dit zijn gestructureerde werkvormen, waarbij alle kinderen betrokken en gelijktijdig bezig zijn. En ook hierbij staat het kunnen verwoorden van wat je gehoord, gezien of gelezen hebt centraal.