Plusgroep

Leerlingen die meerbegaafd zijn en/of meer uitdaging nodig hebben krijgen naast de gewone lessen in de groep extra aanbod in de plusgroep.  Hierin werken ze samen op vrijdagochtend aan opdrachten uit bijvoorbeeld de Pittige Plustorens. 

Het doel van het werken in de plusgroep is dat deze leerlingen, naast het contact met gelijkgestemden, ook leren om:

  • door te zetten
  • samen te werken / te luisteren naar elkaars argumenten / om te gaan met kritiek
  • te leren plannen
  • creativiteit te gebruiken in het uitvoeren van de opdrachten
  • te presenteren aan de plusgroep of een andere groep in de school

Elk project wordt afgesloten met een reflectie: ‘Wat heb ik ervan geleerd, wat ga ik een volgende keer anders/ beter doen?’