Voor ouders

Samen met de ouders.

Kinderen zich optimaal laten ontwikkelen kunnen we als team niet alleen. Daarvoor hebben we u als ouders hard nodig. Samen er zijn voor alle kinderen zodat zij een fijne tijd hebben op Schengehof!