Ouderbetrokkenheid

Ouderhulplijst

Aan het begin van het schooljaar worden de ouders middels een ouderhulplijst op de hoogte gebracht van activiteiten, die in de loop van het schooljaar plaatsvinden, en waarvoor hulp van ouders gevraagd wordt. Ouders kunnen via een lijst opgeven bij welke activiteiten zij gedurende het schooljaar betrokken willen worden, zoals  

  • Opknappen van spel- en ontwikkelingsmateriaal.
  • Hulp bij de lessen vanuit het Ontdekkasteel.
  • Verrichten van timmerwerk, type- en kopieerwerk enz.
  • Begeleiden leerlingen van groep 3-4 van en naar het zwembad.
  • Meehelpen aan diverse leeractiviteiten. Bijvoorbeeld ontdekkasteel, handvaardigheid, excursies, enzovoort.
  • Werken aan de omgeving, aankleding en inrichting van de school.
  • Helpen bij de workshops één keer per maand.
  • Helpen bij het luizenpluizen.

 

Ouderdenktank.

Vanaf 2010 is er een ouderdenktank actief. Deze ouderdenktank bestaat uit zo'n 8 ouders die 4x per jaar bij elkaar komen om te praten over de school. Samen wordt er gesproken over hun ervaringen met Schengehof en het odnerwijs aan hun kind(eren). Vooral dat laatste is belangrijk, want het welbevinden van alle kinderen op Schengehof vinden wij belangrijk. Middels de nieuwsbrief worden alle ouders op de hoogte gebracht over wat besproken is. 

Alle ouders/verzorgers die mee willen denken en praten zijn van harte welkom bij de overleggen van de Ouderdenktank.