Schoolvakanties en -tijden

Schooltijden:

groep 1 – 2                                           08.30 - 14.00 uur

groep 3 – 4                                           08.30 - 14.00 uur

groep 5 – 6                                           08.30 - 14.00 uur

groep 7 – 8                                           08.30 - 14.00 uur

  

Alle kinderen aanwezig om 08.25 uur.

Pauze groep 3  t/m 8 10.15 – 10.30 uur 

Middagpauze voor alle groepen van 12.00 - 12.30 uur.

 

Vakantierooster 

Schooljaar 2022-2023

 Vakantiedagen/studiedagen en vrije middagen schooljaar 2020-2021

 

*Een middag vrij betekent alle leerlingen vrij vanaf 12.00 waarbij leerlingen thuis lunchen. 

 

Herfstvakantie

24/10/22 - 28/10/2022

Studiedagmiddag team* 

21/10/22

Sinterklaasmiddag* 

02/12/22

Kerstfeest*: ‘s middags vrij en ‘s avonds verplicht aanwezig

21/12/22

Middag voor de kerstvakantie

22/12/22

Kerstvakantie

23/12/22 - 06/01/23

Studiedagmiddag team*

17/02/23

Voorjaarsvakantie 

18/02/23 - 24/02/23

Studiemiddag*

28/03/23

Goede Vrijdag

07/04/23

2e Paasdag

10/04/23

Studiedag Albero 11/04-23

Meivakantie

 

24/04/23 - 05/05/23

 

Hemelvaart

18/05/23 - 19/05/23

Pinksteren

29/05-23

 

Studiedag team

26/06/23

Middag voor zomervakantie*

14/07/23 en aansluitend vakantie tot en met 25/08/23