Schoolvakanties en -tijden

Schooltijden:

groep 1 – 2 (op vrijdag vrij)               08.30 - 14.00 uur

groep 3 – 4                                           08.30 - 14.00 uur

groep 5 – 6                                           08.30 - 14.00 uur

groep 7 – 8                                           08.30 - 14.00 uur

  

Alle kinderen aanwezig om 08.25 uur.

Pauze groep 3 - 4 van 10.15-10.30 uur; groep 5 t/m 8 10.30 – 10.45 uur 

Middagpauze voor alle groepen van 11.45 - 12.15 uur.

 

 

Vakantierooster

Schooljaar  2018-2019

Zomervakantie 2018:                 9 juli t/m 17 augustus 2018       

Herfstvakantie:                           15 oktober t/m 19 oktober 2018
Kerstvakantie:                             24 december t/m 4 januari 2019
Voorjaarsvakantie:                     4 maart t/m 8 maart 2019
Goede Vrijdag                             19 april 2019
Meivakantie:                                22 april t/m 3 mei 2019
Hemelvaartsdag:                        30 mei t/m 31 mei 2019
2e Pinksterdag:                           10 juni 2019
Zomervakantie 2019:                 8 juli t/m 16 augustus 2019